ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-mail : president@rumail.ru.ac.th

 

ผศ.ดุลยวิทย์  นาคนาวา
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.เพชรบูรณ์
e-mail : vp-phetchabun@rumail.ru.ac.th


 

ประวัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                             

- รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา

“สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”

- เตรียมคนเพื่อเตรียมงาน

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง

- ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ กับตลาดวิชา

- มหาวิทยาลัยของประชาชน

- รำลึกถึง ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์

- วันสำคัญของมหาวิทยาลัยยุคก่อตั้ง

ยอดนักศึกษาสาขาฯ เพชรบูรณ์

 

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี

      จำนวน 1037 คน


 

  นักศึกษาระดับปริญญาโท  

       จำนวน  35  คน

 

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาตรี 

 

      ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2567 ((ดาวน์โหลด))

    โครงสร้างหลักสูตร

           คณะนิติศาสตร์  (ดาวน์โหลด)                            คณะบริหารธุรกิจ  (ดาวน์โหลด)

           คณะรัฐศาสตร์  (ดาวน์โหลด)                            คณะสื่อสารมวลชน (ดาวน์โหลด)

 

 กำหนดการลงทะเบียน

         ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค  ((ดาวน์โหลด))  

        ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ((คลิกดูรายละเอียด))((Downloadใบสมัคร))

 ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาโท 

     


 

              แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 

IMAGE กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์ รุ่น13-14
Sunday, 18 September 2016
กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์... Read More...
IMAGE โครงการบายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่
Friday, 10 July 2015
           มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...