ยอดนักศึกษาสาขาฯ เพชรบูรณ์

 

ปีการศึกษา 2561
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี

      จำนวน 673 คน

  นักศึกษาระดับปริญญาโท  

       จำนวน  -  คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สาขาวิทยบริการวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์   

      ประกาศโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  รุ่นที่ 1 ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ((รายละเอียด))  

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาตรี

  •  กำหนดการลงทะเบียน
  •  กำหนดการสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 9-10, 16-17 พฤศจิกายน 2562
  •  กำหนดลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2562
  •  กำหนดลงทะเบียนเรียน ภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 - 12 มกราคม 2563
  •  กำหนดการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8-9, 15-16 กุมภาพันธ์ 2563
  •  กำหนดสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14-15, 21-22 มีนาคม 2563
  •  ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ((คลิกดูรายละเอียด))((Downloadใบสมัคร))
  •  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 62 รับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหล่มสัก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปและให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น 

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาโท (โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ) 

 

IMAGE วันปีใหม่ไทย วันที่ 11 เมษายน 2561
Thursday, 19 April 2018
      เนื่องในวันปีใหม่ไทยและเพื่อเป็นการอนุรักษ์... Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 10 เมษายน 2561
Thursday, 19 April 2018
    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์... Read More...
IMAGE โครงการพี่สอนน้อง
Thursday, 15 March 2018
                มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2561
Thursday, 18 January 2018
มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE กิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ เพื่อนกัน รัฐศาสตร์ vs บริหารธุรกิจ”
Monday, 04 December 2017
                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 46 ปี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
Monday, 27 November 2017
                              รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ... Read More...
IMAGE กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์ รุ่น13-14
Sunday, 18 September 2016
กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์... Read More...
IMAGE โครงการวันสถปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ (2)
Friday, 27 November 2015
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ... Read More...
IMAGE โครงการบายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่
Friday, 10 July 2015
           มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...