ยอดนักศึกษาสาขาฯ เพชรบูรณ์

      นักศึกษาระดับปริญญาตรี
      นักศึกษาระดับปริญญาโท


ปีการศึกษา 2561
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี

      จำนวน 673 คน

  นักศึกษาระดับปริญญาโท  

       จำนวน  70  คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สาขาวิทยบริการวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์        

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯจ.เพชรบูรณ์ สำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปริญญา     

     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)     (รายละเอียด)  ((รายละเอียดกระบวนวิชา))  ((กรอกแบบสอบสำรวจ))     

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์) รุ่นที่ ๑ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ((รายละเอียด))   ((ใบสมัคร)) 

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาตรี

 •  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 
 •      วันที่ 28 มี.ค. - 1 ก.ค. 62  จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคที่สาขาวิทยบริการฯ
 •      วันที่ 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 1)
 •      วันที่ 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 2)
 •      วันที่ 2 ก.ค. 62  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 

 •  กำหนดการลงทะเบียน
 •  กำหนดการสอบไล่ ภาค S ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 18-19, 25-26 พฤษภาคม 2562
 •  กำหนดลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาเก่า) ในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562
 •  ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ((คลิกดูรายละเอียด))((Downloadใบสมัคร))
 •  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 61 รับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหล่มสัก และให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น 

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาโท 


 •  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯจ.เพชรบูรณ์ สำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปริญญา                                                  

      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  (รายละเอียด)  (รายละเอียดกระบวนวิชา)

      ((กรอกแบบสอบสำรวจ))    

 •  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์) รุ่นที่ ๑ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายละเอียด)  ((ใบสมัคร)) 
 •     สมัครด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์

 •  Comp Code 814 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 

 

IMAGE วันปีใหม่ไทย วันที่ 11 เมษายน 2561
Thursday, 19 April 2018
      เนื่องในวันปีใหม่ไทยและเพื่อเป็นการอนุรักษ์... Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 10 เมษายน 2561
Thursday, 19 April 2018
    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์... Read More...
IMAGE โครงการพี่สอนน้อง
Thursday, 15 March 2018
                มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2561
Thursday, 18 January 2018
มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE กิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ เพื่อนกัน รัฐศาสตร์ vs บริหารธุรกิจ”
Monday, 04 December 2017
                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 46 ปี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
Monday, 27 November 2017
                              รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ... Read More...
IMAGE กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์ รุ่น13-14
Sunday, 18 September 2016
กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์... Read More...
IMAGE โครงการวันสถปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ (2)
Friday, 27 November 2015
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ... Read More...
IMAGE โครงการบายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่
Friday, 10 July 2015
           มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...