ยอดนักศึกษาสาขาฯ เพชรบูรณ์

      นักศึกษาระดับปริญญาตรี
      นักศึกษาระดับปริญญาโท


ปีการศึกษา 2561
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี

      จำนวน 673 คน

  นักศึกษาระดับปริญญาโท  

       จำนวน  0  คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สาขาวิทยบริการวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์

  •     ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 
  •     - จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค วันที่ 19 มีนาคม 2561 - 20 กรกฎาคม 2561
  •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 1) วันที่ 1-4 มิถุนายน 2561
  •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 29 มิถุนายน -20 กรกฎาคม 2561
  •     

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาตรี

 •  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 
 •     - จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค วันที่ 19 มีนาคม 2561 - 20 กรกฎาคม 2561
  •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561
 •  กำหนดการลงทะเบียน
 •  กำหนดการสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 3-4, 10-11 พฤศจิกายน 2561
 •  กำหนดการสอบไล่ ภาคซ่อม 2,S ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 , 1-2 กันยายน 2561
 •  กำหนดลงทะเบียนภาคซ่อม 2,S ปีการศึกษา 2560  วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561
 •  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 60 รับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหล่มสัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป
 •  ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ((คลิกดูรายละเอียด))((Downloadใบสมัคร))
IMAGE วันปีใหม่ไทย วันที่ 11 เมษายน 2561
Thursday, 19 April 2018
      เนื่องในวันปีใหม่ไทยและเพื่อเป็นการอนุรักษ์... Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 10 เมษายน 2561
Thursday, 19 April 2018
    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์... Read More...
IMAGE โครงการพี่สอนน้อง
Thursday, 15 March 2018
                มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2561
Thursday, 18 January 2018
มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE กิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ เพื่อนกัน รัฐศาสตร์ vs บริหารธุรกิจ”
Monday, 04 December 2017
                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 46 ปี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
Monday, 27 November 2017
                              รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ... Read More...
IMAGE โครงการ “เสริมประสบการณ์วิชาชีพ มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” วันที่ 26 ธันวาคม 2559
Monday, 26 December 2016
กลุ่มผู้นำกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...