ยอดนักศึกษาสาขาฯ เพชรบูรณ์

      นักศึกษาระดับปริญญาตรี
      นักศึกษาระดับปริญญาโท


ปีการศึกษา 2558
   นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 295 คน
   นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน   94 คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สาขาวิทยบริการวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์

  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560  ((รายละเอียด)) 
  •     ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
  •     - จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค วันที่ 20 มีนาคม 2560 - 2 กรกฎาคม 2560
  •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 1) วันที่ 2 -5 มิถุนายน 2560
  •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560
  •     

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาตรี

 •  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
 •     - จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค วันที่ 20 มีนาคม 2560 - 2 กรกฎาคม 2560
 •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ  วันที่ 2  มิถุนายน 2560 2 กรกฎาคม 2560
 •  กำหนดการลงทะเบียน
 •  กำหนดการสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4-5 , 11-12 พฤศจิกายน 2560
 •  กำหนดการสอบไล่ ภาคซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26-27 สิงหาคม , 2-3 กันยายน 2560
 •  กำหนดลงทะเบียนภาคซ่อม 2และฤดูร้อน /2559  ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560
 • เอกสารวิชา ENG1001 วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ((ดาวน์โหลด))
 • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ((รายละเอียด)) 
 • สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 59 รับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหล่มสัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาโท 

 

     

 •  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ((รายละเอียด))
 •  Comp Code 794 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ 
 •  Comp Code 814 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 

 

IMAGE โครงการ “เสริมประสบการณ์วิชาชีพ มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” วันที่ 26 ธันวาคม 2559
Monday, 26 December 2016
กลุ่มผู้นำกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์ รุ่น13-14
Sunday, 18 September 2016
กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์... Read More...
IMAGE จัดโครงการ/กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านโนนทอง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
Saturday, 16 July 2016
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ... Read More...
IMAGE กิจกรรม รดน้ำดำหัว ปีใหม่ไทย ประจำปี 2559
Tuesday, 12 April 2016
                                มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE โครงการ เสริมประสบการณ์วิชาชีพ มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต
Saturday, 09 January 2016
กลุ่มผู้นำกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...