ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-mail : president@rumail.ru.ac.th

 

อ.ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.บุรีรัมย์
e-mail : vp-buriram@rumail.ru.ac.th


 

ประวัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                             

- รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา

“สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”

- เตรียมคนเพื่อเตรียมงาน

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง

- ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ กับตลาดวิชา

- มหาวิทยาลัยของประชาชน

- รำลึกถึง ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์

- วันสำคัญของมหาวิทยาลัยยุคก่อตั้ง

ยอดนักศึกษาสาขาฯ เพชรบูรณ์

 

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี

      จำนวน 1037 คน


 

  นักศึกษาระดับปริญญาโท  

       จำนวน  35  คน

 

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาตรี 

    โครงสร้างหลักสูตร

           คณะนิติศาสตร์  (ดาวน์โหลด)                            คณะบริหารธุรกิจ  (ดาวน์โหลด)

           คณะรัฐศาสตร์  (ดาวน์โหลด)                            คณะสื่อสารมวลชน (ดาวน์โหลด)

 

 กำหนดการลงทะเบียน

         ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค  ((ดาวน์โหลด))  

        ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ((คลิกดูรายละเอียด))((Downloadใบสมัคร))

 ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาโท 

      


       

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (กลุ่มที่ 3) รุ่นที่ 2 

ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2566

เรียนเฉพาะวันเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 20.15 น. (ขยายเวลารับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566)

  


 

              แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 

IMAGE วันปีใหม่ไทย วันที่ 11 เมษายน 2561
Thursday, 19 April 2018
      เนื่องในวันปีใหม่ไทยและเพื่อเป็นการอนุรักษ์... Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 10 เมษายน 2561
Thursday, 19 April 2018
    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์... Read More...
IMAGE กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์ รุ่น13-14
Sunday, 18 September 2016
กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์... Read More...
IMAGE โครงการวันสถปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ (2)
Friday, 27 November 2015
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ... Read More...
IMAGE โครงการบายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่
Friday, 10 July 2015
           มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...