ยอดนักศึกษาสาขาฯ เพชรบูรณ์

      นักศึกษาระดับปริญญาตรี
      นักศึกษาระดับปริญญาโท


ปีการศึกษา 2560
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี

      จำนวน 3,825 คน

  นักศึกษาระดับปริญญาโท  

       จำนวน  94  คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สาขาวิทยบริการวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์

  •     ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 
  •     - จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค วันที่ 19 มีนาคม 2561 - 2 กรกฎาคม 2561
  •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 1) วันที่ 1-4 มิถุนายน 2561
  •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 2) วันที่ 29 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2561
  •     

 

ข่าวประกาศ : ระดับปริญญาตรี

 •  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 
 •     - จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค วันที่ 19 มีนาคม 2561 - 2 กรกฎาคม 2561
  •     - รับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ            รอบที่ 1   วันที่ 1-4  มิถุนายน 2561  รอบที่ 2  วันที่  29  มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2561
 •  กำหนดการลงทะเบียน
 •  กำหนดการสอบไล่ภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20-21, 27-28 มกราคม 2561
 •  กำหนดการสอบไล่ ภาค 2  ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24-25 มีนาคม  2561 , 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
 •  กำหนดลงทะเบียนภาคฤดูร้อน /2560  31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
 •  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 60 รับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหล่มสัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป
 •  ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ((คลิกดูรายละเอียด))((Downloadใบสมัคร))
IMAGE โครงการพี่สอนน้อง
Thursday, 15 March 2018
                มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2561
Thursday, 18 January 2018
มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE กิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ เพื่อนกัน รัฐศาสตร์ vs บริหารธุรกิจ”
Monday, 04 December 2017
                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 46 ปี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
Monday, 27 November 2017
                              รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ... Read More...
IMAGE โครงการ “เสริมประสบการณ์วิชาชีพ มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” วันที่ 26 ธันวาคม 2559
Monday, 26 December 2016
กลุ่มผู้นำกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง... Read More...
IMAGE กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์ รุ่น13-14
Sunday, 18 September 2016
กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีรับน้องคณะรัฐศาสตร์... Read More...